HMS grunnkurs (40-timers kurs) høsten 2020 - med Corona forbehold!

HMS-grunnkurs (40-timers kurs) for verneombud m.fl. høsten 2020.

29-30. september, 1. oktober og 27. oktober 2020, kl.08.30-15.30.

På grunn av Corona og krav til smittevern, har vi nedjustert antall deltakere til max. 10 pers. Dette kurset er allerede fulltegnet! Dersom du/deres verneombud ønsker å delta, så send likevel en påmelding og du/deres verneombud vil bli satt på venteliste. Etter sommerferien vil vi gjøre ny vurdering i forhold til Corona og gjeldende krav til smittevern, herunder praktisk gjennomføring og max. antall deltakere. Og også vurdere å sette opp enda et kurs, dersom stor etterspørsel.

Kurssted: IBHT's lokaler i Stakkevollvn. 33, 2.etg.
Pris: kr 5500,- (pris for ikke-medlemmer 6500,-). Kursavgiften er inklusiv materiell og bevertning på kursdagene.
Påmeldingsfrist: Senest 1 uke før kursstart.

Bindende påmelding. Avbud senere enn 1 uke før kursstart faktureres med 50% av kursavgiften. Ved uteblivelse betales full kursavgift 

Påmelding til: post@ibht.no
 

(Navn på bedrift, navn på deltaker med telefon og e-postadr. og fakturaadr.


Kurset gir en innføring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) 
Målgruppen er verneombud, ledere, mellomledere og medlemmer i AMU

Kurset arrangeres med forbehold om nok påmeldte og etter gjeldende krav i forhold til smittevern (Corona).