Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timers kurset) Våren 2019.    

12-13-14 mars og 10. april 2019, kl.08.30-15.30. 


Kurssted: IBHT's lokaler i Stakkevollvn. 33, 2.etg.
Pris: kr 4500,-. Kursavgiften er inklusiv materiell og bevertning på kursdagene.
Påmeldingsfrist: Senest 1 uke før kursstart.

Bindende påmelding. Avbud senere enn 1 uke før kursstart faktureres med 50% av kursavgiften. Ved uteblivelse betales full kursavgift 

Påmelding til: tine.mikkelsen@ibht.no

(Navn på bedrift, navn på deltaker med telefon og e-postadr. og fakturaadr.


Kurset gir en innføring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) 
Målgruppen er verneombud, ledere, mellomledere og medlemmer i AMU

Kurset arrangeres med forbehold om nok påmeldte