HMS grunnkurs (40-timers kurs) høsten 2021

22-23-24 september og 20. oktober 2021

Dette kurset organiseres og gjennomføres i henhold til gjeldende smittevernregler, nasjonale og lokale, i forhold til Covid-19.

Dette betyr blant annet at vi har nedjustert max. antall deltakere til 10, slik at avstandskravet kan oppretholdes til enhver tid.
 
Det skal være trygt å delta på kurs hos oss.
Dersom smittesituasjonen endrer/forverrer seg, vil det kunne få betydning for gjennomføringa. Vi vil da gjøre en ny vurdering og nødvendige tiltak vil bli iverksatt.

Kurssted: IBHT's lokaler i Stakkevollvn. 33, 2.etg. Kl. 08.30-ca. 15.30, alle dager.
Pris: kr 5500,- (pris for ikke-medlemmer 6500,-). Kursavgiften er inklusiv materiell og bevertning på kursdagene.
Påmeldingsfrist: Senest 1 uke før kursstart.

Bindende påmelding. Avbud senere enn 1 uke før kursstart faktureres med 50% av kursavgiften. Ved uteblivelse betales full kursavgift 

Påmelding til: post@ibht.no
 

(Navn på bedrift, navn på deltaker med telefon og e-postadr. og fakturaadr.


Kurset gir en innføring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) 
Målgruppen er verneombud, ledere, mellomledere og medlemmer i AMU

Kurset arrangeres med forbehold om nok påmeldte og etter gjeldende krav i forhold til smittevern (Corona).