HMS grunnkurs (40-timers kurs) 2022

9., 10., 11. mai OG 2.juni, 2022.

Kurssted: IBHT's lokaler i Stakkevollvn. 33, 2.etg. Kl. 08.30-ca. 15.00, alle dager.

Pris: kr 5500,- (pris for ikke-medlemmer 6500,-). Kursavgiften er inklusiv materiell og bevertning på kursdagene.
Påmeldingsfrist: Senest 1 uke før kursstart.

Bindende påmelding. Avbud senere enn 1 uke før kursstart faktureres med 50% av kursavgiften. Ved uteblivelse betales full kursavgift 

Påmelding til: post@ibht.no
 

(Navn på bedrift, navn på deltaker med telefon og e-postadr. og fakturaadr.


Kurset gir en innføring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) 
Målgruppen er verneombud, ledere, mellomledere og medlemmer i AMU

Kurset arrangeres med forbehold om nok påmeldte.