HMS-kurs for ledere våren 2020

HMS kurs for ledere 21.04.2020

Tirsdag 21. april 2020, kl.08.30-16.00 

Kurssted: IBHT's lokaler i Stakkevollvn. 33, 2.etg.
Pris: Kr. 2500,- for medlemmer (pris for ikke-medlemmer 3500,-), inkl. kursmateriell og bevertning 
Påmeldingsfrist: Senest 1 uke før kursstart.


Bindende påmelding. Avbud senere enn 1 uke før kursstart faktureres med 50% av kursavgiften. Ved uteblivelse betales full kursavgift 

Påmelding til: post@ibht.no

(Navn på bedrift, navn på deltaker med telefon og e-postadr. og fakturaadr.


Dette kurset er ment KUN for ledere og mellomledere.

Verneombud, AMU-medlemmer og annet HMS personell henvises til 40-timers grunnkurs innen HMS, som avholdes 15-16-17 oktober og 6. november 2019. Se egen informasjon om dette kurset.


Kurset arrangeres med forbehold om nok påmeldte