HMS-kurs (digitalt) for ledere høsten 2021

AVLYST på grunn av liten interesse!

Onsdag 8. og onsdag 15. september 2021, kl.08.30-11.30 (digitalt).

Dette kurset gjennomføres digitalt og er fordelt over 2 dager. Godkjent kurs forutsetter deltakelse på begge dager.

Kurssted: Digitalt via Teams
Pris: Kr. 2500,- for medlemmer (pris for ikke-medlemmer 3500,-), inkl. kursmateriell og bevertning 
Påmeldingsfrist: Senest 1 uke før kursstart.


Bindende påmelding. Avbud senere enn 1 uke før kursstart faktureres med 50% av kursavgiften. Ved uteblivelse betales full kursavgift 

Påmelding til: post@ibht.no

(Navn på bedrift, navn på deltaker med telefon og e-postadr. og fakturaadr.


Dette kurset er ment KUN for ledere og mellomledere.

Verneombud, AMU-medlemmer og annet HMS personell henvises til 40-timers grunnkurs innen HMS, som avholdes 22-23-24 september + 20 oktober 2021. Se egen informasjon om dette kurset.


Kurset arrangeres med forbehold om nok påmeldte