HMS kurs for ledere Våren 2019

Tirsdag 9. april 2019, kl.08.30-16.00 

Kurssted: IBHT's lokaler i Stakkevollvn. 33, 2.etg.
Pris: Kr. 2500,- for medlemmer, inkl. kursmateriell og bevertning 
Påmeldingsfrist: Senest 1 uke før kursstart.


Bindende påmelding. Avbud senere enn 1 uke før kursstart faktureres med 50% av kursavgiften. Ved uteblivelse betales full kursavgift 

Påmelding til: tine.mikkelsen@ibht.no 

(Navn på bedrift, navn på deltaker med telefon og e-postadr. og fakturaadr.


Dette kurset er ment KUN for ledere og mellomledere.

Verneombud, AMU-medlemmer og annet HMS personell henvises til 40-timers grunnkurs innen HMS, som avholdes 9-10-11 oktober og 7. november 2018. Se egen informasjon om dette kurset.


Kurset arrangeres med forbehold om nok påmeldte