HMS-kurs for ledere våren 2021 med Korona forbehold!

Dette kurset organiseres og gjennomføres i henhold til gjeldende smittevernregler, nasjonale og lokale, i forhold til Covid-19.

Dette betyr blant annet at vi har nedjustert max. antall deltakere til 10, slik at avstandskravet kan oppretholdes til enhver tid.
 
Det skal være trygt å delta på kurs hos oss.
Dersom smittesituasjonen endrer/forverrer seg, vil det kunne få betydning for gjennomføringa. Vi vil da gjøre en ny vurdering og nødvendige tiltak vil bli iverksatt.

 

Tirsdag 20. april 2021, kl.08.30-16.00 (FULLT)

Kurssted: IBHT's lokaler i Stakkevollvn. 33, 2.etg.
Pris: Kr. 2500,- for medlemmer (pris for ikke-medlemmer 3500,-), inkl. kursmateriell og bevertning 
Påmeldingsfrist: Senest 1 uke før kursstart.


Bindende påmelding. Avbud senere enn 1 uke før kursstart faktureres med 50% av kursavgiften. Ved uteblivelse betales full kursavgift 

Påmelding til: post@ibht.no

(Navn på bedrift, navn på deltaker med telefon og e-postadr. og fakturaadr.


Dette kurset er ment KUN for ledere og mellomledere.

Verneombud, AMU-medlemmer og annet HMS personell henvises til 40-timers grunnkurs innen HMS, som avholdes 16-17-18 mars og 21. april 2021. Se egen informasjon om dette kurset.


Kurset arrangeres med forbehold om nok påmeldte