HMS-kurs for ledere høsten 2020

HMS kurs for ledere 28. oktober 2020 - med Corona forbehold!

På grunn av Corona og krav til smittevern, har vi nedjustert antall deltakere til max. 10 pers. Etter sommerferien vil vi gjøre ny vurdering i forhold til Corona og gjeldende krav til smittevern, herunder praktisk gjennomføring og max. antall deltakere. Og også vurdere å sette opp enda et kurs, dersom stor etterspørsel. I tillegg til dette fysiske dagskurset planlegger vi også digitalt HMS-kurs for ledere høsten 2020. Mer informasjon om dette kommer.

Onsdag 28. oktober 2020, kl.08.30-16.00 

Kurssted: IBHT's lokaler i Stakkevollvn. 33, 2.etg.
Pris: Kr. 2500,- for medlemmer (pris for ikke-medlemmer 3500,-), inkl. kursmateriell og bevertning 
Påmeldingsfrist: Senest 1 uke før kursstart.


Bindende påmelding. Avbud senere enn 1 uke før kursstart faktureres med 50% av kursavgiften. Ved uteblivelse betales full kursavgift 

Påmelding til: post@ibht.no

(Navn på bedrift, navn på deltaker med telefon og e-postadr. og fakturaadr.


Dette kurset er ment KUN for ledere og mellomledere.

Verneombud, AMU-medlemmer og annet HMS personell henvises til 40-timers grunnkurs innen HMS, som avholdes 15-16-17 oktober og 6. november 2019. Se egen informasjon om dette kurset.


Kurset arrangeres med forbehold om nok påmeldte