Coaching er en mellommenneskelig prosess. Coachen hjelper Fokusperson til å hjelpe seg selv fra der han/hun er, til dit personen ønsker å komme (handlinger og mål). Dette skjer gjennom bevidstgjørende samtaler og felles refleksjoner, der Fokuspersonen hjelpes til å ta i bruk sine egne indre ressurser og erfaringer. «Hjelp til selvhjelp».

Coaching er en handlings- og løsningsfokusert tilnærmingsmetode, der «det positive» vil få mest oppmerksomhet.

Coaching egner seg for alle «friske» mennesker. For de som opplever å befinne seg i en fastlåst livs-/arbeidssituasjon, for de som opplever å være «på feil hylle» i (arbeids-)livet, for de som ønsker hjelp til å hjelpe seg selv med å definere/bli bevisst fremtidige mål og hvilke handlinger som skal til for å komme seg dit.

Ta kontakt med bedriftssykepleier Tine Mikkelsen for timebestilling, enten per e-post eller telefon.

tine.mikkelsen@ibht.no

Tlf. 919 07 506