Bedriftshelsetjenesten skal også delta i virksomhetens AKAN-arbeid (rusproblematikk på arbeidsplassen) og gi opplæring innen de ulike arbeidsmiljøforholdene i virksomheten.