Brannøvelse

Foto: Stig Valter Tovås

Vi bistår med å planlegge, gjennomføre og evaluere brannøvelser.

Ta kontakt med catrine.trygstad@ibht.no for mer informasjon