Arbeidstakere, som kan bli utsatt for smitterisiko i forbindelse med eksponering for biologiskefaktorer i arbeidsmiljøet, skal tilbys sikker og effektiv vaksinasjon mot de biologiske faktorer som de kan bli eksponert for, dersom det finnes.I tillegg skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker får nødvendig opplæring og kunnskap slik at eksponering for biologiske faktorer minimeres.

Viser til ”Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr…” kap. 6.

Ishavsbyen bedriftshelsetjeneste tilbyr våre medlemmer yrkesvaksinering etter anbefalinger fra Folkehelsen.

I tillegg bistår vi våre medlemmer med kartlegging og vurdering av risiko for eksponering for biologiske faktorer i arbeidsmiljøet, og undervisning, dersom det er behov.

Ishavsbyen bedriftshelsetjeneste tilbyr også poliklinisk konsultasjon ved stikk og kuttskader.

 

Ta kontakt med bedriftssykepleier Tine Mikkelsen tine.mikkelsen@ibht.no for mer informasjon.


 Vi prioriterer yrkesvaksinering av ansatte som eksponeres for biologiske faktorer. Vi vil derfor ikke tilby influensavaksine. Kontakt fastlege dersom du ønsker influensavaksine. For mer informasjon om vaksinering finner man dette på Folkehelseinstituttet sin hjemmeside:

http://www.fhi.no/tema/vaksiner-og-vaksinasjon