Dokumentasjon

Arbeidsgiver skal blant annet samarbeide med BHT om å utarbeide:

  • Planer (handlingsplaner) for BHT sitt arbeid i virksomheten. Planen skal inngå som en del av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
  • Årsrapport med oversikt over bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten.
  • Andre rapporter, måleresultater og lignende som beskriver helsefarlige arbeidsforhold, forslag til forebyggende tiltak og resultater.