Målinger


Støy og lys

Bedriftshelsetjenesten bistår med målinger, vurdere disse og kommer med forslag til tiltak. Det samme gjelder for målinger som eventuelt er utført av andre.


 

Kjemiske stoffer og støv

Bedriftshelsetjenesten har kompetanse til å bistå med ulike målinger, vurdere disse og gi forslag til tiltak. Vi kan også innhente helseinformasjon om ulike stoffer og informere om risikofaktorer og skadevirkninger som kjemiske stoffer kan gi.

BHT kan også orientere om eventuelle muligheter for utskiftning til mindre helseskadelige stoffer (substitusjon).


 

Inneklima

Bedriftshelsetjenesten bistår med kartlegging av inneklimaet og komme med forslag til tiltak. Vi gir råd om ventilasjon, punktavsug, renhold og andre tiltak for bedring av inneklimaet.

________________________________________________________________________________

 

Annet

Ishavsbyen Bedriftshelsetjeneste kan på forespørsel bidra med målinger av andre stoffer etter medemsbedriftes behov. For eksemplel mel eller trestøv, mettler i sveisegass, løsemiddler etc.