Ergonomi

Ishavsbyen Bedriftshelsetjenesten gir råd ved planlegging av nye arbeidsplasser, ved forbedring og endring av eksisterende arbeidsplasser, og ved innkjøp av nytt utstyr.

Vi kan også vurdere mulige forbedringer ved uheldige arbeidsstillinger, og ved tungt og ensformig arbeid.