Sykefraværsforebyggende arbeid

Forebygging

Å sørge for best mulig arbeidsmiljø er både lurt, lønnsomt og lovpålagt. Ingen er tjent med at arbeidsplassen bidrar til helseproblemer og langvarige fravær. Arbeidsgiver har plikt til å forebygge helseproblemer. God dialog mellom ledelse og ansatte/tillitsvalgte/verneombud med vekt på muligheter og løsninger er sentralt.

http://www.nav.no/Arbeid/Oppf%C3%B8lging+av+sykmeldte/Forebygging 


 

Sykefravær

Ishavsbyen BHT skal bistå arbeidsgiver og den ansatte i sykefraværsarbeidet. Dette gjør vi gjennom individuell tilrettelegging, herunder deltakelse i dialogmøter og utarbeidelse av oppfølgingsplan i henhold til arbeidsmiljøloven § 4-6.

Lover og regler regulerer arbeidet med oppfølging av sykefravær. Arbeidsgiver skal kalle inn den sykemeldte ansatte til et møte for å lage en oppfølgingsplan innen 4 uker. Innen 7 uker kan IBHT bistå i et dialogmøte 1 dersom arbeidsgiver kaller oss inn på. Innen 26 uker skal NAV kalle inn til dialogmøte 2, IBHT kan bistå i dette møtet hvis bedriften ønsker dette.


Ishavsbyen BHT kan foreta en funksjonsvurdering av den enkelte arbeidstaker med tanke på restarbeidsevne.