Periodiske målrettede helseundersøkelse

 Det kan være nødvendig å foreta helseundersøkelser for å forebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskader. Arbeidsgiver har plikt til å sørge for dette ved enkelte typer arbeid med særlig helserisiko.

 Eksempler på arbeid som krever særskilt helseundersøkelse:

 • arbeid med ioniserende stråling
 • arbeid med asbest
 • arbeid som innebærer støy (hørselskontroll)
 • dykking
 • bergarbeid
 • arbeid med biologiske faktorer
 • arbeid med kjemikalier

Noen bestemmelser krever at arbeidstakerne skal gis tilbud om helseundersøkelse:

 • Ved arbeid ved dataskjerm (synsprøve).
 • Ved arbeid ved avløpsanlegg.
 • Ved arbeid med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor.
 • Ved arbeid som innebærer mekaniske vibrasjoner.
 • Ved arbeid som utføres hovedsakelig om natten.
 • Ved arbeid med kunstig optisk stråling som kan innebære fare for hud- og øyeskader.

 

Helseattest ved fornyelse av førekort:

Vi kan tilby time til helseattest dersom du skal fornye sertifikatet. Dersom du bruker briller må du ta med deg brilleseddel fra optiker. Bruker du medisiner eller har noen kjente sykdommer må du opplyse om dette når du bestiller time hos oss. Det kan være at det kun er fastlege som kan skrive ut helseattest til deg.

Ring alltid å bestill time. Husk å være ute i god tid før førekortet går ut. Det kan være at du må påregne noe ventetid før du får time. Dette på grunn av at vi kan være ute på oppdrag i andre bedrifter eller er fullbooket. 

 


Medlemmer kan få Konsultasjoner ved plager/skader som kan være forårsaket av forhold på arbeids­­plassen. Minner om at det må ringes til 776 96117 på forhånd da legen kan være ute på oppdrag i bedrifter. Dette for å sikre riktig og hurtig behandling.