KONFLIKTHÅNDTERING

Ishavsbyen Bedriftshelsetjenesten kan bidra med hjelp når det oppstår konflikter mellom enkeltpersoner og/eller grupper i bedriften, og bedriften ikke selv greier å løse konfliktene.